Villaträdgård Gamla Lerberget

 I samband med ett växthusbygge önskade familjen en inbjudande och lummig trädgård med fler rum för att skapa spänning. Häckar som avdelare, vackra buskar och träd samt gröna marktäckare fick utgöra stommen. I det vackra växthuset kan nu familjen njuta av goda middagar och samtidigt blicka ut över sin nya trädgård.
Anläggning kommer att sker löpande av kunden själv