Villaträdgård Höganäs, tillbyggnad

I samband med en tillbyggnad av bostadshuset passade familjen på att ta ett helhetsgrepp även om trädgården.
En ombonad och mysig trädgård  med fokus på lugna, gröna former stod på önskelistan. Familjen ville också ha nya umgängesytor i form av terasser i anslutning till huset med dess nya utgångar och utblickar.

Vi skapade en böljande, prunkande miljö fylld av bland annat, prydnadsgräs, bambu, gröna klot och städsegröna marktäckare adderat av ågra få, väl utvalda perenner. Befintliga träd behölls och några nya lades till för att skapa insynsskydd mot grannar. Ett växthus placerades i ett hörn av trädgården.

Anläggning är ännu inte påbörjad.