Nybyggnation Magnarp

Familjen önskade en plats för avkoppling och och umgänge runt sitt nybyggda hus