Villaträdgård i Magnarp - dröm i pastell

form&flora fick uppdraget att skapa en mer välkomnande entré, fler blommande rabatter samt att göra en outnyttjad
passage i skuggläge lite mer spännande