Så här går de flesta av form&flora´s uppdrag till!

offert
Vi träffas för ett offertmöte i din trädgård.
Inför mötet skickar form&flora trädgårdsdesign en checklista som du fyller i till mötet
Tillsammans pratar vi igenom dina behov och önskemål och kommer fram till vilka tjänster som passar dig.
form&flora tar bilder och antecknar och efter vårt möte skickar vi en offert.
Vill du bolla idéer vid ett första offertmöte debiteras mötet som en trädgårdsrådgivning,  2500kr,

du får en offert på lämpliga tjänster efteråt precis som vid ett vanligt offertmöte

Du beställer en kostnadsfri situationsplan med tomt + fastighet från kommunen i skala 1:100 eller 1:200 i A3-format (kostnadsfritt utdrag ur kartregistret)
Befintliga planteringar, hårdgjorda ytor mm som ska behållas ska vara inritade på situationsplanen.
                                                                                                 
   form&flora trädgårdsdesign besöker tomten för göra en kompletterande platsanalys, mäta etc.
·        
Under processens gång har vi ett avstämningsmöte där form&flora trädgårdsdesign presenterar ett utkast.
Vid behov görs ändringar av utkastet. Ofta har man ytterligare ett avstämningsmöte beroende på projektets omfattning

Det färdiga dokumentet skickas digitalt och/eller med vanlig post.