Så här går de flesta av form&flora´s uppdrag till!

Vi träffas för ett första kostnadsfritt och förutsättningslöst möte i din trädgård.
Tillsammans pratar vi igenom dina behov och önskemål och kommer fram till vilka tjänster som passar dig.
form&flora tar bilder och antecknar och efter vårt möte skickar vi en offert.

Du beställer en situationsplan från kommunen i skala 1:100 eller 1:200.
Befintliga planteringar, hårdgjorda ytor mm som ska behållas ska vara inritade på situationsplanen.

form&flora trädgårdsdesign skickar en checklista där du får fylla i mer detaljerade uppgifter om funktioner, trädgårdens känsla, jordmån mm. form&flora gör en kompletterande platsanalys av tomten.
·        
Under processens gång har vi ett avstämningsmöte där form&flora trädgårdsdesign presenterar ett utkast.
Vid behov görs ändringar av utkastet.

Det färdiga dokumentet presenteras/skickas digitalt och/eller med vanlig post.