Så här går de flesta av form&flora trädgårdsdesigns uppdrag till


Vi träffas för ett offertmöte i din trädgård. 
Inför mötet skickar form&flora trädgårdsdesign en checklista som du fyller i till mötet

Tillsammans pratar vi igenom dina behov och önskemål och kommer fram till vilka tjänster som passar dig.
form&flora trädgårdsdesign tar bilder och antecknar och efter vårt möte skickar vi en offert.
Vill du bolla idéer och diskutera lösningar för din trädgård vid ett första offertmöte debiteras mötet som en trädgårdsrådgivning,  2500kr,

du får en offert på lämpliga tjänster efteråt precis som vid ett vanligt offertmöte

Du beställer en kostnadsfri situationsplan med tomt + fastighet från kommunen i skala 1:100 eller 1:200 i A3-format (kostnadsfritt utdrag ur kartregistret)
                                                                                                 
   form&flora trädgårdsdesign besöker tomten för göra en kompletterande platsanalys, mäta etc. Därefter på börjas skissprocessen.
·        
Under processens gång har vi avstämningsmöten, antalet beror på projektets omfattning. Vi det första avstämningsmötet presenterar form&flora trädgårdsdesign ett utkast.
Vid behov görs ändringar av utkastet. 

Det färdiga dokumentet skickas digitalt och/eller med vanlig post. 
Ofta är form&flora trädgårdsdesign sedan med vid uppstarten av anläggningen samt under delar av anläggningsprocessen, på så sätt brukar slutresultatet bli det bästa. 
En god kommunikation mellan kund - trädgårdsarkitekt - anläggare gynnar 
slutresultatet.