Så här går de flesta av form&flora´s uppdrag till!

Vi träffas för ett första kostnadsfritt och förutsättningslöst möte i din trädgård.
Tillsammans pratar vi igenom dina behov och önskemål och kommer fram till vilka tjänster som passar dig.
form&flora tar bilder och antecknar och efter vårt möte skickar vi en offert.
Vill du bolla idéer vid ett första möte debiteras mötet som en trädgårdsrådgivning, 1500kr/h påbörjad timma,

du får en offert på lämpliga tjänster efteråt precis som vid ett kostnadsfritt möte

Du beställer en kostnadsfri situationsplan med tomt + fastighet från kommunen i skala 1:100 eller 1:200 i A3-format (kostnadsfritt utdrag ur kartregistret)
Befintliga planteringar, hårdgjorda ytor mm som ska behållas ska vara inritade på situationsplanen.

                   form&flora trädgårdsdesign skickar en checklista där du får fylla i mer detaljerade uppgifter om förutsättningar, önskemål etc                                                                                     form&flora gör en kompletterande platsanalys av tomten.
·        
Under processens gång har vi ett avstämningsmöte där form&flora trädgårdsdesign presenterar ett utkast.
Vid behov görs ändringar av utkastet.

Det färdiga dokumentet skickas digitalt och/eller med vanlig post.