Här får du svar på de vanligaste frågorna, som form&flora trädgårdsdesigns kunder brukar ställa.
Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att kontakta oss 

Vad kostar det att få hjälp med design?

SVAR: Det beror helt på vad det är du behöver ha hjälp med, hur omfattande projektet är och vilken sorts ritningar och övriga dokument just du behöver.  
Varje projekt är unikt. Tillsammans pratar vi igenom vilka tjänster som uppfyller dina behov bäst utifrån din kunskap och om du ska ta hjälp med anläggning eller inte. Du kan läsa mer under TRÄDGÅRDSDESIGN


Kan jag få hjälp med enskilda frågor?

Kan jag få hjälp med enskilda frågor om exempelvis vilka växter som trivs i min trädgård eller var jag ska placera gångar?


SVAR: Inget projekt är för litet, vi hjälper dig med just det du behöver. Här kan det passa med en trädgårdsrådgivning eller en idéskiss om du känner att du vill ha hjälp att se det hela framför dig. Du kan även beställa ritningar för delar av trädgården, exempelvis en framsida eller en enskild rabatt.

Vilka ritningar och tjänster behövs?

Vilka ritningar och tjänster behövs om jag ska hjälp av en anläggare?

SVAR: Om du ska ta hjälp av trädgårdsanläggare krävs Det Stora Designpaketet. Illustrationsplan, en kompletterande planteringsplan,
en växtlista med antal växter, planteringsavstånd, kvalitet (= storlek och höjd på växterna/krukorna vid inköp), specifika materialförslag och en markplaneringsplan är nödvändiga. Även en belysningsplan om du vill ha belysning installerad.


Kan man anlita en trädgårdsarkitekt när som helst under året?
Vad bör jag tänka på INNAN jag anlitar en trädgårdsarkitekt?

SVAR: Ja, det kan man. Tänk dock på att vara ute i god tid, många månader innan. Både trädgårdsarkitekter och anläggare har oftast väntetid. 
Tänk igenom vilka önskemål du har kring funktioner, stil, känsla,  hur mycket tid du vill lägga på din trädgård        
Höst och vinter är en jättebra tid att planera sin trädgård. Om du flyttar till ett hus under vinterhalvåret kan det vara klokt att vänta en säsong för att lära känna din trädgård, hur du rör dig och var du trivs, vad du saknar, vilka växter som finns etc.

Vad är en  strukturplan?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SVAR:  En strukturplan visar den övergripande strukturen i trädgården, formerna, placeringen av exempelvis planteringsytor, hårdgjorda ytor, sittplatser och övriga funktioner   Inga växt- och materialförslag ingår
                                                                                                                                                     
Det passar dig som har mycket god trädgårdskunskap, som själv vill välja växter och material och som ska göra allt praktiskt arbete själv

Offert ges efter ett första kostnadsfritt, förutsättningslöst möte i din trädgård.