Trädgårdsdesign - anpassat efter dina behov

Stor eller liten, gammal eller ny, hela eller delar av din trädgård?
Varje trädgård och varje projekt är unikt, form&flora formger din trädgård efter DINA behov.
 
Nedan kan du läsa om våra vanligaste tjänster – Lilla Designpaketet och Stora Designpaketet.
Du kan givetvis få ett skräddarsytt designpaket efter dina önskningar och behov om du känner att inget av paketen passar.

Lilla Designpaketet 

 • För dig som vill ha hjälp med form och funktion
 • Skalenlig, färglagd illustrationsplan som visar på trädgårdens helhet och struktur i form av funktioner, placering av planteringsytor samt hårdgjorda ytor (gångar, uteplatser)
 • Förslag på några karaktärsväxter (detaljerad växtkomposition, antal växter av varje sort samt anvisningar om planteringsavstånd ingår INTE)
 • Materialförslag med enkel benämning ex trä, platta, grus
 • Ett avstämningsmöte med presentation av ett utkast under processens gång

Detta paket passar dig som har mycket god trädgårdskunskap och som själv vill välja material samt merparten av växterna. Innehållet i Lilla Designpaketet utgör EJ tillräckligt underlag för att lämna till anläggare EJ heller som inköpslista för växter

Offert ges efter ett första kostnadsfritt, förutsättningslöst möte i din trädgård. 1h restid t/r ingår, därefter tillkommer kostnad för restid 500kr/h. Milersättning 50kr/mil tillkommer för besök utanför Höganäs kommun

Stora Designpaketet 

 • För dig som vill ha en helhetslösning - form, funktion, växter, material
 • Skalenlig, färglagd illustrationsplan som visar på trädgårdens helhet och struktur i form av funktioner, planteringar med växtval samt hårdgjorda ytor (gångar, uteplatser)
 • Komplett växtlista med svenska och vetenskapliga namn, antal plantor + anvisningar om planteringsavstånd samt växtkvalitet (krukstorlek, stamhöjd inför inköp/växtoffert)
 • Lista med specifika materialförslag inkl.bilder/enkla skisser
 • Markplaneringsplan – ex  info om nivåer, höjder, mått, materialangivelser/läggningsmönster, råd om plantering, jordförbättring
 • ​​Svartvit planteringsplan som visar mer exakt hur växterna ska komponeras och planteras och hur många av varje sort som behövs för olika ytor
 • Ett avstämningsmöte med presentation av ett utkast under processens gång
Detta paket passar dig som kanske inte har så som kanske inte har så god trädgårdskunskap eller som ska ta hjälp av trädgårdsanläggare
 
Offert ges efter ett första kostnadsfritt, förutsättningslöst möte i er trädgård. 1h restid t/r ingår, därefter tillkommer kostnad för restid 500kr/h. Milersättning 50kr/mil tillkommer för besök utanför Höganäs kommun
 

Övriga tjänster inom trädgårdsdesign

 • Svartvit planteringsplan som visar mer specifikt hur växterna ska komponeras, planteras, antal växter av varje sort. En komplett växtlista görs till planteringspanen.    Planteringsplanen behövs om du ska ta hjälp av en trädgårdsanläggare
 • Skötselplan för trädgården
 • Växtbeställning
 • Skiss över konstruktioner, ex plank, pergola
 • Idéskiss - enklare skalenlig, svartvit skiss som visar på övergripande former och funktioner över hela eller delar av trädgården, inga växter eller material
 • Belysningsplan: placering av belysningskällor samt val armaturer
 • Uppmätning av tomt, med inritning av befintliga planteringar, hårdgjorda ytor mm som ska behållas (ingår inte i designpaketen)

"Att skapa en trädgård är som att skulptera. Trädgården är tredimensionell och ger stimulans åt alla sinnen: syn, doft, smak, känsel och hörsel. Rasslande bambu, doftande mynta, luddiga lammöron och syrlig citronmeliss. och varje växt är viktig i den stora helheten. Det påminner om att lägga ett pussel där grönskan utgör kantbitarna som samlar ihop och lugnar ner"    ur boken "Om grönska" av Gabriella Dahlman

Trädgårdsdesign på distans

För dig som inte bor i Nordvästra Skåne, men ändå vill anlita form&flora finns möjlighet till trädgårdsdesign på distans!
Du skickar bilder på din trädgård och beskriver dina önskemål via e-post och precis som vid alla uppdrag, startar vi med en behovsanalys och offert.