Trädgårdsdesign - anpassat efter dina behov

Stor eller liten, gammal eller ny, hela eller delar av din trädgård?
Varje trädgård och varje projekt är unikt. Som trädgårdsarkitekt /trädgårdsdesigner formger jag din trädgård efter DINA behov, hur du vill använda din trädgård och vilken känsla du vill ha, anpassat till de förutsättningar som råder i trädgården.                                                            
Dialogen med dig som kund är viktig under designprocessen, vi har flera avstämningsmöten under processen.
form&flora trädgårdsdesign utformar olika sorters ritningar och underlag beroende på projektets detaljgrad, omfattning och komplexitet.

Att anlita en trädgårdsarkitekt är en liten del i sammanhanget i förhållandet till kostnaden att anlägga en trädgård men är den del som gör den stora skillnaden. Du får en genomtänkt plan, får ihop helheten och slipper göra kostsamma misstag. Att ta hjälp med att planera sin trädgård är en investering som skapar mervärde på flera plan.
 
Nedan kan du läsa om våra vanligaste tjänster – Trädgårdsdesign BAS och Trädgårdsdesign KOMPLETT.
Designpaketen har inga fasta priser, offert ges på varje enskilt projekt efter ett första möte i din trädgård.                                                    
Du kan även få ett skräddarsytt designpaket efter dina önskningar och behov. 

Trädgårdsdesign BAS 

 • För dig som endast vill ha hjälp med form och funktion och vill välja växter och material själv
 • Trädgårdsdesign BAS passar dig som har god kunskap om trädgård, som själv kan välja växter och material och som ska göra allt praktiskt arbete själv
 • Skalenlig, färglagd illustrationsplan som visar på trädgårdens helhet och struktur i form av placering av funktioner, planteringsytor samt hårdgjorda ytor (gångar, uteplatser)
 • Förslag på några karaktärsväxter 
 • Materialförslag med enkel typbenämning ex trä, platta, grus
 •  1-2 avstämningsmöten under processens gång
Innehållet i Trädgårdsdesign BAS utgör EJ tillräckligt underlag för att lämna till anläggare EJ heller som inköpslista för växter eller material

Lämpliga tilläggstjänster:
 • Markplaneringsplan Läs under Trädgårdsdesign KOMPLETT
 • Planteringsplaner + växtlista (om du önskar hjälp med växtval)
 • Övriga tjänster som står nämnda under trädgårdsdesign KOMPLETT
Offert ges efter ett första möte i din trädgård.
Milersättning 50kr/mil tillkommer för besök utanför Höganäs kommun
Efter 1h restid tur och retur tillkommer kostnad för restid 500kr/h.

Trädgårdsdesign KOMPLETT 

 • För dig som vill ha en helhetslösning - form, funktion, växter, material
 • Trädgårdsdesign KOMPLETT passar dig som vill ha en komplett design, som kanske inte har så stor kunskap om trädgård och dig som ska ta hjälp av anläggare av olika slag
 • Skalenlig, färglagd illustrationsplan som visar på trädgårdens helhet och struktur i form av placering av funktioner, hårdgjorda ytor (gångar, uteplatser), planteringar med växtval 
 • Planteringsplan som visar hur växterna ska komponeras och planteras och hur många av varje sort som behövs för olika ytor + tillhörande komplett växtlista med svenska och vetenskapliga namn, antal plantor + anvisningar om planteringsavstånd samt växtkvalitet (krukstorlek, stamhöjd inför inköp/växtoffert)
 • Lista med specifika materialförslag inkl.bilder/skisser på konstruktioner
 • Markplaneringsplan – Detaljer och tekniska specifikationer inför anläggning,  ex  information om och utsatta mått för olika ytor och konstruktioner, nivåbeskrivningar,  råd om plantering, jordförbättring. 
 • 2-3 avstämningsmöten under processens gång 
 • Anläggningsmöte ihop med anläggare och kund
 • Många kunder lägger även till belysningsplan till detta paket
Offert ges efter ett första möte i er trädgård.
Milersättning 50kr/mil tillkommer för besök utanför Höganäs kommun
Efter 1h restid tur och retur  tillkommer kostnad för restid 500kr/h. 
 

Rabattdesign

 • Vill du enbart ha hjälp med växtkomposition för enstaka rabatter går det att få i form av planteringsplan + växtlista för aktuell planteringsyta. Offert ges för varje enskilt projekt. 

"Att skapa en trädgård är som att skulptera. Trädgården är tredimensionell och ger stimulans åt alla sinnen: syn, doft, smak, känsel och hörsel. Rasslande bambu, doftande mynta, luddiga lammöron och syrlig citronmeliss. och varje växt är viktig i den stora helheten. Det påminner om att lägga ett pussel där grönskan utgör kantbitarna som samlar ihop och lugnar ner"                                          

ur boken "Om grönska" av Gabriella Dahlman

Trädgårdsdesign på distans

För dig som inte bor i Skåne, men ändå vill anlita form&flora trädgårdsdesign, finns möjlighet till trädgårdsdesign på distans. Det förutsätter att du har kännedom om din tomts förutsättningar - typ av jord, ljus - och vindförhållanden etc.  Trädgårdsdesign på distans är inte lämpligt vid mer komplicerade tomter, exempelvis vid stora nivåskillnader.
Precis som vid alla uppdrag, startar vi med en behovsanalys och offert. Kontakta form&flora trädgårdsdesign för mer information.