Trädgårdsdesign på distans - För dig som bor en bit bort

Om du bor långt bort från Skåne så går det oftast att lösa.
Du behöver skicka foton på din trädgård ur flera olika vinklar samt en skalenlig tomtritning i skala 1:100 
där alla befintliga byggnader, gångar, uteplatser, plank/staket, buskar, träd och rabatter som ska behållas finns skalenligt inritade.
Trädgårddesign på distans är inte lämpligt för mer komplicerade tomter, ex med höjdskillnader.
Du som kund behöver dessutom ha mycket god kännedom om din tomts förutsättningar såsom jordtyp, vind-och ljusförhållanden.
Du kan också får en ritning med växtförslag för en enskild rabatt

Omfattningen av projektet styr priset. Offert ges efter telefonsamtal med form&flora trädgårdsdesign.


 Trädgårdsrådgivning på distans.  
Vid rådgivning på distans rör det sig endast om enklare, lite mer konkreta frågor. Exempelvis vilka växter du kan kombinera i en rabatt eller hur du enkelt kan göra din entré mer inbjudande.
Det går inte att få designlösningar för stora delar eller hela trädgården eller att planera en hel trädgårds struktur vid en rådgivning på distans. Önskar du detta passar tjänsten "Trädgårdsdesign på distans" bättre.
Du skickar bilder på och relevant information om det du har frågor kring.
Detta utgår vi sedan vid ett telefonmöte.
Inga anteckningar, skisser eller ritningar ingår.

Kontakta mig så berättar jag mer.