Trädgårdsrådgivning - För dig som vill ha rådgivning och bolla idéer på plats

Vi träffas hemma i din trädgård. Tillsammans går vi igenom vad du vill ändra på eller ha idéer kring.
En rådgivning passar bäst för befintliga trädgårdar där vi bollar idéer kring ett särskilt område i trädgården, ex funktioner eller växter
En rådgivning passar också bra för dig som kanske har idéer men vill ha nya infallsvinklar.

Behöver du däremot hjälp med design av trädgården, stora övergripande strukturer eller kompletta, detaljerade växtkompositioner  
i en rabatt passar något av våra designpaket bättre alt ett skräddarsytt designpaket med någon form av ritningar.
Vid en trädgårdsrådgivning antecknar du som kund själv. Inga skisser/ritningar ingår
Det kan vara bra om du har en tomtkarta (inkl huset) att anteckna/skissa på, samt inspirationsbilder, med under rådgivningen

 
Pris: 1500kr/h inkl.moms
Tillägg: 1h restid t.o.r ingår. Därefter tilllkommer reskostnad  500kr/h.
Milersättning tillkommer efter 2 mil utanför Viken 50kr/mil

Övriga tjänster inom trädgårdsdesign

* Illustrationsplan; färglagd, skalenlig ritning som visar på trädgårdens helhet och struktur i form av funktioner, planteringar, växter och hårdgjorda ytor (ex. gångar, uteplatser)
* Växtlistor
* Materialförslag
* Svartvit planteringsplan som visar mer specifikt hur växterna ska planteras, antal växter av varje sort.
* Skötselplan för trädgården
* Markplanering - råd om plantering, jordförbättrining, måttangivelser för höjder, djup materialangivelser etc
* Växtbeställning
* Idéskiss - enklare skalenlig, svartvit skiss som visar på övergripande former och funktioner över hela eller delar av trädgården, inga specificerade växter
* Belysningsdesign: ritning inkl. förslag på armaturer
* Uppmätning av tomt, med inritning av befintliga planteringar, hårdgjorda ytor mm som ska behållas (ingår inte i designpaketen)

 Trädgårdsrådgivning på distans

För dig som inte bor i Nordvästra Skåne, men ändå vill anlita form&flora finns möjlighet till trädgårdsrådgivning på distans.Du skickar bilder på din trädgård och beskriver dina önskemål via e-post och får sedan tips och idéer per telefon eller via e-post. Här handlar det om enklare råd och frågor, ej design