Trädgårdsrådgivning - För dig som vill ha rådgivning och bolla idéer på plats

Tid: ca .1,5h på plats i din trädgård
En trädgårdsrådgivning passar bra om du har tankar och idéer kring din trädgård men behöver bolla dessa med någon, få nya infallsvinklar och inspiration till att själv jobba vidare med din trädgård.
Det kan exempelvis gälla funderingar kring ett särskilt område i trädgården vad det gäller funktioner, material eller växter

Behöver du däremot hjälp med design av din trädgård - att skapa en trädgård från början, att bygga upp en helhet och struktur eller få kompletta växtkompositioner, krävs  trädgårdsdesign i form av designpaket.
 Att designa en trädgård tar tid. Det kan dock vara en god idé att starta ett designprojekt med en trädgårdsrådgivning som en kreativ uppstart till en fortsatt designprocess. 
 

Vid en trädgårdsrådgivning antecknar du som kund själv. Inga skisser/ritningar ingår

Din investering:  2750kr inkl.moms
Tillägg: Resa inom Höganäs kommun ingår. För besök utanför Höganäs kommun tillkommer milersättning med 50kr/mil inkl.moms. 

Efter 1h restid tur och retur tillkommer resekostnad 500kr/h inkl.moms 

Övriga tjänster inom trädgårdsdesign

  •  Illustrationsplan; färglagd, skalenlig ritning som visar på trädgårdens helhet och struktur i form av placering av funktioner, planteringsytor och hårdgjorda ytor (ex. gångar,  uteplatser) Några karaktärsväxter anges
  •  Materialförslag 
  •  Skalenliga planteringsplaner som visar mer specifikt hur växterna ska komponeras, planteras, antal växter av varje sort, anvisningar om planteringsavstånd + komplett, fullständig växtlista.  Krävs vid anlitning av anläggare samt vid växtinköp 
  •  Skötselplan för trädgården
  •  Markplaneringsplan - svartvit, skalenlig ritning med detaljer och tekniska beskrivningar inför anläggning, ex information om och utsatta mått för olika ytor och konstruktioner, nivåbeskrivningar. Instruktioner för plantering, jordförbättring, materialangivelser/beskrivningar, läggningsmönster för plattor/sten, måttangivelser för höjder. Krävs vid anlitning av anläggare
  •  Växtbeställning
  •  Belysningsplan (ritning ) med placering av ljuskällor och förslag på armaturer
  •  Uppmätning av tomt 
  • Platsmöten med form&flora trädgårdsdesign, trädgårdsanläggare och kund/uppdragsgivare vid uppstart av och under processens gång för att säkerställa ett bra slutresultat

 Trädgårdsrådgivning på distans

För dig som inte bor i Nordvästra Skåne, men ändå vill anlita form&flora finns möjlighet till trädgårdsrådgivning på distans. 

Du skickar bilder på din trädgård och beskriver dina önskemål via e-post och får sedan tips och idéer per telefon. 

Här handlar det om enklare råd och frågor, EJ design av en hel trädgård.