Trädgårdsrådgivning - För dig som vill ha rådgivning och bolla idéer på plats

Tid: ca .1,5h på plats i din trädgård
En trädgårdsrådgivning passar bra om du har tankar och idéer kring din trädgård men behöver bolla dessa med någon och kanske få nya 
infallsvinklar

Det kan exempelvis gälla funderingar kring ett särskilt område i trädgården vad det gäller funktioner, material eller växter
Behöver du däremot hjälp med design av din trädgård - att skapa en trädgård från början, att bygga upp en helhet och struktur eller få kompletta växtkompositioner, då passar något av våra designpaket alt ett skräddarsytt paket med ritningar bättre.
Det kan dock vara en god idé att starta designprocessen med en trädgårdsrådgivning. 

Vid en trädgårdsrådgivning antecknar du som kund själv. Inga skisser/ritningar ingår

Pris: 2500kr inkl.moms
Tillägg: Resa inom Höganäs kommun ingår. För besök utanför Höganäs kommun tillkommer milersättning med 50kr/mil inkl.moms. 

Efter 1h restid tur och retur tillkommer resekostnad 500kr/h inkl.moms 

Övriga tjänster inom trädgårdsdesign

  •  Illustrationsplan; färglagd, skalenlig ritning som visar på trädgårdens helhet och struktur i form av placering av funktioner, planteringsytor och hårdgjorda ytor (ex. gångar,  uteplatser) Några karaktärsväxter anges
  •  Materialförslag 
  •  Svartvit, skalenlig planteringsplan som visar mer specifikt hur växterna ska komponeras, planteras, antal växter av varje sort, anvisningar om planteringsavstånd + komplett, fullständig växtlista.  Krävs vid anlitning av anläggare. 
  •  Skötselplan för trädgården
  •  Markplaneringsplan - svartvit, skalenlig ritning med detaljer och tekniska beskrivningar inför anläggning, ex information om och utsatta mått för olika ytor och konstruktioner, nivåbeskrivningar. Instruktioner för plantering, jordförbättring, materialangivelser/beskrivningar, läggningsmönster för plattor/sten, måttangivelser för höjder. Krävs vid anlitning av trädgårdsanläggare
  •  Växtbeställning
  •  Strukturplan - enklare skalenlig, ritning som visar på övergripande former och funktioner över hela eller delar av trädgården, inga specificerade växter eller material
  •  Belysningsdesign: ritning med placering av ljuskällor och förslag på armaturer
  •  Uppmätning av tomt 

 Trädgårdsrådgivning på distans

För dig som inte bor i Nordvästra Skåne, men ändå vill anlita form&flora finns möjlighet till trädgårdsrådgivning på distans. 

Du skickar bilder på din trädgård och beskriver dina önskemål via e-post och får sedan tips och idéer per telefon. 

Här handlar det om enklare råd och frågor, EJ design av en hel trädgård.