Trädgårdsrådgivning - För dig som vill ha rådgivning och bolla idéer på plats

Vi träffas hemma i din trädgård. Tillsammans går vi igenom vad du vill ändra på eller ha idéer kring.
En rådgivning passar dig som är i behov av muntliga råd och tips om exempelvis funktioner, material och växter.                
Det kan exempelvis gälla ett särskilt område i trädgården som inte fungerar, några växter som inte trivs, var man bäst
placerar en uteplats eller en pool. Du har kanske idéer men vill ha nya infallsvinklar?

Behöver du däremot hjälp med design av trädgården, stora övergripande strukturer eller kompletta växtkompositioner  
i en rabatt passar något av våra designpaket bättre alt en skräddarsydd lösning med någon form av ritningar.
Vid en trädgårdsrådgivning antecknar du som kund själv. Inga skisser/ritningar ingår

 
Pris: 1500kr/h inkl.moms
Tillägg: 1h restid t.o.r ingår. Därefter tilllkommer reskostnad  500kr/h.
Milersättning tillkommer efter 2 mil utanför Viken 50kr/mil

Övriga tjänster inom trädgårdsdesign

* Illustrationsplan; färglagd, skalenlig ritning som visar på trädgårdens helhet och struktur i form av funktioner, planteringar, växter och hårdgjorda ytor (ex. gångar, uteplatser)
* Växtlistor
* Materialförslag
* Svartvit planteringsplan som visar mer specifikt hur växterna ska planteras, antal växter av varje sort.
* Skötselplan för trädgården
* Markplanering - råd om plantering, jordförbättrining, måttangivelser för höjder, djup materialangivelser etc
* Växtbeställning
* Idéskiss - enklare skalenlig, svartvit skiss som visar på övergripande former och funktioner över hela eller delar av trädgården, inga specificerade växter
* Belysningsdesign: ritning inkl. förslag på armaturer
* Uppmätning av tomt, med inritning av befintliga planteringar, hårdgjorda ytor mm som ska behållas (ingår inte i designpaketen)